1. Manfred (født juli 2022)

2. Sebastian (født september 2022) 

3. Holger (født november 2022)

4. August (født december 2021)

Kommende børn og pladser i Smilehullet:

Agnete (født december 2023) starter i Smilehullet slut 2024.


Jeg kan tilbyde plads til en lille dreng eller pige i foråret 2025, da jeg ønsker en jævnaldrene legekammerat til Agnete.


Det hænder, at der opstår en plads uventet. Jeg har derfor en liste, som I er velkomne til at blive skrevet på, så jeg kan kontakte jer, hvis det bliver tilfældet.


Skriv eller ring for at aftale et besøg, se stedet og møde mig og børnene. 

Hos en privat børnepasser laver man selv en aftale om pasning. Der er rift om pladserne og det kan være en god ide, at være ude i god tid - nogen kommer allerede inden barnet er født og reserverer plads.

Betaling

Århus kommune yder tilskud til pasning i private pasningsordninger.

Betaling for en plads med fredagsfri i Smilehullet er pr. 1.1.2024 9150 inklusiv fuld kost.

Kommunalt tilskud: 6673

Egenbetaling: 2477 kr.

Indbetaling i alt pr. måned 9150 kr.

Når vi laver en aftale om, at jeres barn skal passes hos mig, laver vi sammen en ansøgning til Århus kommune om tilskud. Tilskuddet udbetales til jeres konto, og I betaler hele beløbet på 9150 kr. til min konto senest d. 1. i måneden. I betaler også for juli måned selvom der afholdes ferie, og I får selvfølgelig også det fulde kommunale tilskud under ferier mv.

Kommunen yder søskendetilskud (rabat) i forbindelse med pasning i privat pasningsordninger, men der gives desværre ikke tilskud/økonomisk friplads.

Åbningstider

Smilehullet har siden 2022 været et deltidstilbud med fast lukkedag om fredagen.

Åbningstid:

Mandag kl. 8-15.30


Tirsdag kl. 8-15.30


Onsdag kl. 8-15.30


Torsdag kl. 7.30-15.30

Del siden

i Smilehullet har jeg fire børn i pasning og i kortere overlap (når det passer i forhold til gruppen og et kommende barn) kan jeg have et ekstra barn.

Børn i Smilehullet