En overskuelig og lærerig hverdag

Min grundtanke er, at børn, der har en overskuelig hverdag, som får hjælp til at indgå på en god måde i samspillet med andre børn og voksne og som får sproglig og sansemotorisk stimuli, er glade  og trygge børn.

Jeg sørger for at hverdagen er genkendelig og struktureret med sproglig opmærksomhed, musik/sang, motorisk udfordring og plads til masser af leg og eksperimenter.

Sproget arbejder jeg med fra børnene er helt små, hvor de introduceres til babytegn, vi synger fagtesange, læser i bøger og taler om det, vi ser og oplever. Der sættes ord på små og store ting. De enkle håndtegn er med til at underbygge barnets sprogtilegnelse og giver barnet mulighed for at udtrykke sig tidligere end det er i stand til det mundtligt. Vi  arbejder med små temaer som bondegårdens dyr, familien eller lign.

Jeg ønsker, at børnene oplever glæden ved at synge sammen, høre musik og bruge kroppen. Vi synger dagligt fagtesange og i forbindelse med musikdage bruger vi fx. rasleæg, marracas, danser og leger. 

Motorikken træner vi mere specifikt på vores faste motorikdag, hvor benene skal opad og hovedet nedad, og der skal snurres og tumles og leges med og på små og store bolde. I hverdagen øves motorikken i haven, på sansegyngen, ved at rulle på bakker, hoppe på madrasser eller kravle op på og over diverse ting.

Ture ud af huset er der rigtig mange af, så børnene vænner sig til at være sammen med andre børn og voksne, oplever mange forskellige ting og får rørt ved, sanset og set blade, vandpytter, dyr osv. Vi er på lange cykelture til fx byggelegepladsen i Lystrup, Gartnergården, Skødstrup skov og Skæring strand eller på togtur til fx. Dokk1. Ture lokalt kan både være med ladcykel og på gåben med de yngst i klapvogn, hvor vi både får trænet udholdenheden og at gå sammen med gruppe. Vi er ude hver dag. 

i den lille børnegruppe er der mulighed for at lære og øve mange sociale spilleregler, at kunne kommunikere omkring lege, uenigheder og kunne invitere og forklare sig til kammeraterne. Barnet får de første erfaringer med at danne venskaber,  og venskaber kan blive ret stærke, når man er i sådan en tryg, lille gruppe. I gruppen spejler børnene hinanden og lærer af hinanden, bliver mere modige og hjælpsomme. De pædagogiske aktiviteter og lege som vi laver, leger børnene igen og igen og udvikler.

Et år med coronarestriktioner har givet os gode erfaringer med rigtig meget udeliv. Det har været nemt for  børnene at blive afleveret og hentet udendørs og de og jeg har nydt de udendørs lege, de gode motoriske udfoldelsesmuligheder og  mange ture, vi nemt har kunnet tage på. Det udendørs liv vil også i fremtiden fylde mere i Smilehullet. 

Barnets udvikling og trivsel

I Smilehullet er jeg sammen med jeres barn hele dagen og alle dage, det er i pasning. Jeg investerer meget i et godt og kærligt forhold til hvert enkelt barn og er meget optaget af, hvordan barnet bliver robust og har en god hverdag. Igennem et tæt samarbejdet med jer som forældre  hjælper jeg jeres barn med at få den bedste  start på livet. Vi kommer tæt på hinanden og det bliver ret familiært, på den måde kommer barnets pasningsliv til at være en naturlig del af barnets liv.

Jeg har et tæt samarbejde med Anne-Mette og Christina, som også er børnepassere. Vi ses med vores børnegrupper, hvor barnet kan øve sig i at være i en større gruppe og være tryg ved andre børn og voksne.  Vi har forskelligt pædagogisk fokus og laver aktiviteter ud fra det. Derudover sparrer vi med hinanden og har opmærksomhed både for egne og hinandens pasningsbørn. Det tætte samarbejde betyder også, at der er flere kendte børn at lære af, spejle sig i og lege med, dette er især rart, hvis der ikke lige er nogle helt jævnaldrende i egen pasningsordning. 

Ugens program

Mandag: Vi cykler enten i Kernehuset, hvor vi låner deres gymnastiksal eller har motorikude eller inde. Vi synger, danser og hygger og tumler på madrasser, leger med bolde, laver en kravlebane, snurre på den store gymnastikbold, kravler i tunnel, ruller og slår koldbøtter. 

Tirsdag: turdag sammen med Christina og hendes børnegruppe med fx.udflugt til skoven, åen, biblioteket, Dokk1, æblemanden, stranden, Lykkegården, Andelssamfundet, legeplads mv. Vi har ofte madpakke med og spiser ude i det fri i en stor del af året.

Onsdag:: Vi besøger eller får besøg af Anne-Mette og hendes børn eller vi tager på tur sammen. Vi er sammen hele formiddagen og har forskellige aktiviteter og ting børnene øver fx at sige sit eget navn, at tælle (måske helt til 20), synger bestemte sange mv. Børnene bliver meget fortrolige med både hinanden og en anden voksen.

Torsdag: Vi er i legestuen i sognegården hver anden torsdag, hvor vi synger, leger og spiser madpakker sammen med en større gruppe andre børn og voksne.

Her ud over bruger vi også tid op at tegne, leger med modellervoks, lægger puslespil, bygger med duploklodser, eller leger med briotog og biler, går i haven og meget andet.

Dagsstruktur

I Smilehullet er strukturen på dagen genkendelig, og vi har tilbagevendende aktiviteter i løbet af ugen:

De børn, der har brug for en formiddagslur puttes ved 8-tiden. 

Kl. 9 spiser vi frugt, brød og synger forskellige fagtesange. 

Leg inde eller ude, tur og aktiviteter alt efter hvilken ugedag det er.

Vi spiser frokost ca. kl. 11 hvorefter vi læser bøger inden børnene puttes udenfor.

Når børnene vågner, får vi ofte hjemmebagte boller eller klatkager og frugt.

Del siden