Hvem er jeg?

Mit navn er Marie-Louise, jeg er uddannet lærer og bor sammen med min familie som består af min mand Jakob, Nikolai på 13 år og Sarah på 9 år samt vores golden retriever Sia Derudover har jeg en stor søn på 22 år, som er ikke længere bor hjemme.

Mens jeg var på barsel med Sarah, fik jeg lyst til og mod på at skabe det pasningstilbud, som jeg allerhelst så min egen datter passet i. Et tilbud, hvor der både er den nærhed, som man kan finde i en dagpleje, og den faglig og pædagogisk tilgang til børn som f.eks. vuggestuer kan tilbyde.Derfor startede jeg Smilehullet d.1.10.2015.

Jeg har arbejdet som lærer i perioden 1999-2014 hhv. på Mårslet Skole og Skæring Skole. Udvikling og tilrettelæggelse af et miljø og aktiviteter, hvor læring stimuleres har altid optaget mig og falder mig helt naturlig. Som lærer arbejdede jeg primært med børn i indskolingen og var særligt optaget af læse-og sprogtilegnelse og det sociale samspil, ligesom jeg har taget en efteruddannelse i dansk som andetsprog. Inden jeg startede på seminariet, arbejdede jeg som pædagogmedhjælper i Vuggestuen Storkereden, og strukturen og tilgangen til de yngste børn, har jeg taget med mig i mit virke som selvstændig børnepasser.

Min store interesse i at arbejde med sprog, motorik og sociale relationer betyder, at jeg bevidst arbejder for, at børnene i Smilehullet får de nødvendige kompetencer i forhold til at skulle videre i børnehave. Jeg bruger min lærerfaglige baggrund til at skabe et pædagogisk og lærerigt tilbud både i forhold til børnenes samspil og deres udvikling. 

Sproget understøttes bl.a. med højtlæsning, gentagelser og dialog under læsning.

Sproget understøttes bl.a. med højtlæsning, gentagelser og dialog under læsning.

I Smilehullet bruger jeg babytegn til at understøtte børnenes sprogtilegnelse. Jeg oplever, at det giver barnet mulighed for at kommunikere meget tidligt og sparer det for mange frustrationer, at barnet er i stand til at udtrykke egne behov og blive forstået. Jeg arbejder målrettet med børnenes sprog og ordkendskab når vi er på tur, i lege, ved højtlæsning og til kommunikation i det sociale samspil. Jeg arbejder med rim, remser og masser af sange, som giver glæde i det daglige og en genkendelighed, som er guld værd for de 0-3-årige.

I det daglige har jeg fokus på at udfordre børnene motorisk og gøre dem selvhjulpne. Det giver selvtillid at kunne selv og motorikøvelser er med til at give mod til at afprøve og eksperimentere med sin fysiske kunnen. De små sejre som f.eks. selv at kunne tage en støvle af, en hue på eller komme op ad en bakke er med til at give lyst til og mod på større udfordinger. Børnene bliver i denne alder nemt frustrerede, f.eks. når skoen driller eller man ikke lige kan få den røde skovl. De får hjælp til at sætte ord på, bede om hjælp og får knus og anerkendelse for indsatsen.

Jeg glæder mig over at kunne skabe rammerne for en tryg og genkendelig hverdag for børnene, give dem mod på og lyst til at kunne og sammen med jer understøtte og opleve, hvordan de vokser og mestrer flere og flere ting. Det har utroligt, hvor meget et barn på et eller to år rent faktisk kan lære, forstå og kommunikere om. 

At kunne hjælpe vennen skaber glæde

At kunne hjælpe vennen skaber glæde

Naturoplevelser

Jeg har taget et 1.hjælpskursus specielt tilrettet målgruppen 0-6 år.

Naturoplevelser

Del siden